Đồng VND được dự báo sẽ đi ngang và thậm chí còn tăng giá nhẹ từ nay đến cuối năm 2023

Việc giảm lãi suất điều hành gần đây của NHNN đã không làm tiền đồng mất giá. Theo báo cáo tại Techcombank (HM:TCB), do thị trường kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào năm 2023, DXY cũng được dự báo sẽ giảm mạnh. Diễn biến DXY gần đây giảm đã được dự đoán trước vì ECB đã quyết liệt hơn Fed trong việc tăng lãi suất điều hành.
Điều này là do cả lạm phát tổng và lạm phát lõi của Mỹ đã hạ nhiệt trong khi lạm phát lõi của EU vẫn chưa có dấu hiệu đi xuống.
Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối tương quan thuận chiều rất cao giữa DXY và USD/VND (70%), do đó xu hướng giảm của DXY đang hỗ trợ đáng kể cho sự tăng giá gần đây của tiền đồng và xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục trong dài hạn.
Điều này phần nào giải thích cho việc giảm lãi suất điều hành gần đây của NHNN đã không làm tiền đồng mất giá.
Trong điều kiện suy thoái toàn cầu, nhập khẩu đã giảm với tốc độ nhanh hơn nhiều so với xuất khẩu như đã đề cập trước đây.
Điều này đã làm cán cân thương mại thặng dư lớn, cụ thể là hơn 4 tỷ USD trong quý 1/2023, cao hơn mức 1,5 tỷ USD trong quý 1/2022 và 2,8 tỷ USD trong quý 1/2021.
Techombank không kỳ vọng các hoạt động kinh tế toàn cầu sẽ sớm phục hồi mạnh mẽ nên xu hướng thặng dư trong cán cân thương mại được dự đoán sẽ được duy trì từ giờ tới cuối năm (chủ yếu là do nhập khẩu giảm với tốc độ nhanh hơn xuất khẩu).
Mặc dù vốn FDI đã giảm đáng kể như đã đề cập trước đó, vẫn còn có một số dòng vốn từ các thương vụ M&A như Vpbank, Vincom Retails, v.v. sẽ hỗ trợ NHNN tăng thêm dự trữ ngoại hối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *