Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Nhu cầu về bất động sản của người dân ngày càng cao. Nhưng việc tìm cho mình một bất động sản ưng ý gặp khá nhiều khó khăn bởi một phần vì thị trường bất động sản diễn ra quá sôi động, các dự án được mở ra ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, người dùng cần phải biết thêm nhiều thông tin về bất động sản để so sánh, đối chiều và đưa ra lựa chọn.
Và đó cũng chính là một trong những tiền đề để mở ra một sàn giao dịch bất động sản. Nơi đó cung cấp môi trường để người bán và người mua gặp gỡ, trao đổi.
Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản 2014, sàn giao dịch bất động sản được hiểu là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Sàn giao dịch bất động sản được phép hoạt động dưới các nội dung quy định tại Điều 70 Luật kinh doanh bất động sản 2014. Bao gồm:
– Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
– Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Sau khi được phép thành lập sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh được phép thực hiện các quyền của mình cũng như chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ kèm theo. Điều 71, Điều 72 Luật kinh doanh bất động sản quy định cụ thể như sau:
Về các quyền
Sàn giao dịch bất động sản được pháp luật ghi nhận các quyền sau:
– Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.
– Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
– Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.
– Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.
– Các quyền khác trong hợp đồng.
Về các nghĩa vụ
Đi kèm với các quyền trên, sàn giao dịch bất động sản phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định. Đó là:
– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
– Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch.
– Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
– Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản
Không chỉ có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bị ấn định các quyền và nghĩa vụ mà các bên tham gia sàn cũng phải nghiêm túc thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản 2014.
Về quyền:
Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được ấn định các quyền dưới đây:
– Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;
– Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra;
– Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
– Các quyền khác trong hợp đồng.
Về nghĩa vụ:
Bao gồm:
– Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;
– Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *